รหัสสินค้า    : B1.ศาลพระภูมิเสานาค ยอดพระปรางค์ 3 ชั้น

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

รายละเอียด  :  จานรองศาล 76x 76ซม. ขนาดฐานล่าง 45x45ซม.ความสูง 260 ซม.