รหัสสินค้า D10A-เรือนไทยมหาเศรษฐี

ขนาด จาน กว้าง 130 ยาว160 cm ขนาดตัวเรือน กว้าง 80 x 95 cm

        สูงทั้งหมด จากฐานถึง ยอด 167 cm