ศาลเจ้าที่ตายาย รุ่นเศรษฐียกเรือนกลาง

ขนาด จาน 80 x 80 cm