ศาลพระพรหมโมเดิร์น ขนาด 9 นิ้ว

ฐานล่าง 90 x 90 cm