รหัสสินค้า    : B4.

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ชื่อสินค้า     :  ศาลพระภูมิเสานาค ยอดพระปราง 3ชั้น

รายละเอียด  :  จานรองศาล 110*110 cm. และ จาน 120 cm ขนาดฐานล่าง 50 x50ซม.ความสูง 280 ซม.