พระพรหม 19 ่นิ้วแบบ 2 ชั้น

ฐานล่าง 122x122 พร้อมแท่นไหว้ใหญ่ จัดส่งฟรี กรุงเทพ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นนบุรี มีบุรี