พระพรหม 19 ่นิ้วแบบ 2 ชั้น

ฐานล่าง 135x135 พร้อมแท่นไหว้ใหญ่ จัดส่งฟรี กรุงเทพ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นนบุรี มีบุรี