ชุดศาลโมเดิร์นรุ่นใหม่

จานพระภูมิ 88 cm จานตายาย 80 แุถมแท่นใหว้ 2 ตัว พร้อมจัดส่ง เป็นงาน พ่นสี