ศาลพระพรหมโมเดิร์น 7 นิ้ว 

 

ฐานล่าง 65 ซม. เสานอก 48 ซม. เสาใน 36 ซม. สูง 246 ซม.