ตายายเรือนเศรษฐี ใหญ่

ศาลตายายใหญ่ ขนาดศาล : จานรอง 110x148 cm ฐานล่าง 83x115 cm สูง 266 cm