ศาลพะภูมิโมเดิร์น ชุดพิเศษ พร้อม ตายาย และแท่นใหว้ เป็นงานพ่สี และ เคลือบเงา