รหัสสินค้า    : D1. ศาลเจ้าที่ตายายเล็ก

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ชื่อสินค้า     :  ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย  ทรงบ้านเรือนไทยหลังเล็ก

ขนาด  :  จานรองศาล56 x 70 ซม. ขนาดฐานล่าง 40x60 ซม.ความสูง 145 ซม.