รหัสสินค้า    : ศาลตายายบ้านเดียวกลาง

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ชื่อสินค้า     : D2. ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย  ทรงบ้านเรือนไทยหลังเล็ก

ขนาด  :  จานรองศาล 63 x 74 cm  ฐานล่าง 34 x 34 cm สูง 170 cm

 

ราคาเต็ม 6,500 ลดเหลือ  4,900 บาท