รหัสสินค้า    : D3. ศาลเจ้าที่ตายายเรือนเศรษฐีบ้านเดี่ยว ขนาดใหญ่

สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)

รายละเอียด : จานรอง 74 x 90 cm  ขนาดตัวบ้าน กว้าง 35 x 53 cm สูง 190 cm