รหัสสินค้า    : D5.

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ชื่อสินค้า     :  ศาลตายายเรือนแฝดใหญ่

รายละเอียด  : จานรองศาล 90 x 90 ซ.ม. ตัวบ้าน กว้าง 60 x 50 สูง 92 ซ.ม.
ขาล่างกว้าง 66 x 52 สูงขาถึง จานรอง 82 ซ.ม.  สูงทั้งองค์ 181 ซ.ม.
เหมาะคู่กับศาลพระภูมิ รุ่น A5.ถึง A7. และ ฺB1.-B4