รหัสสินค้า   : A5. ศาลพระภูมิวิมานใหญ่ เสาเทวา/มังกร

สีตัวศาล    : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ขนาดศาล  :  จานรองศาล 100 x 100ซม. ความสูง 260 ซม.