รหัสสินค้า    : A3.ศาลพระภูมิมังกรเดี่ยว

สีตัวศาล      : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง

ชื่อสินค้า     :  ศาลพระภูมิสี่ทิศ มังกรตัวเดียว

รายละเอียด  :  จานรองศาล 76x 76 ซม. ฐานล่าง 42x42 ซม. ความสูง 260 ซม.