รหัสสินค้า : P24.

สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)
ชื่อสินค้า : ศาลพระพรหมขนาดองค์ 24 นิ้ว
รายละเอียด : ขนาด ฐานล่าง 135 cm ฐานวางพระพรหม 24 นิ้ว เสาในขนาด 75 cm