SET A1.ศาลพระภูมิทรงโบสถ์ + ศาลตายาย (ชุดเล็ก)


สีตัวศาล : ขาวมุขทอง เขียวทอง น้ำเงินทอง น้ำตาลทอง แดงทอง ครีมทอง (สีอื่นๆสั่งได้)
ขนาดศาลพระภูมิ : จานรอง 63x63 cm ฐานล่าง 36x36 cm สูง 240 cm

ขนาดศาลตายาย : จานรอง 56x70 cm ฐานล่าง 40x60 cm สูง 145 cm