บวงสรวงวางศิลาฤกษ์สร้างพระพุทธรูป

ที่วัดป่าศรีเจริญชัย จ.เลย วันที่ 21 กพ. 2557
1
วางศิลาฤกษ์ ตั้งศาลร้านหนึ่งมงคล ตั้งศาลพระภูมิ1 ตั้งศาลพระภูมิ25 ตั้งศาลพระภูมิ11 ตั้งศาลพระภูมิ12 ตั้งศาลพระภูมิ13 ตั้งศาลพระภูมิ14 ตั้งศาลพระภูมิ15 ตั้งศาลพระภูมิ16 ตั้งศาลพระภูมิ17 ตั้งศาลพระภูมิ18 ตั้งศาลพระภูมิ19 ตั้งศาลพระภูมิ20 ตั้งศาลพระภูมิ21 ตั้งศาลพระภูมิ22 ตั้งศาลพระภูมิ23 ตั้งศาลพระภูมิ24