รับตั้งศาลพระภูมิ พระพรหม เจ้าที่ ลงเสาเอก ดูฮวงจุ้ย รับจัดพิธีมงคลทุกชนิด

โทร. 099-1657-446 Idline: cp289 กฤษณะพราหมณ์ 062-928-9199 idline: 78954519

กฤษณะพราหม์ รับตั้งศาลดูฮวงจุ้ย

รับตั้งศาลพระภูมิ พระพรหม เจ้าที่ ลงเสาเอก ดูฮวงจุ้ย รับจัดพิธีมงคลทุกชนิด

กฤษณะพราหมณ์

อ.กฤษณะ พราหมณ์ รับประกอบพิธี ตั้งศาล บวงสรวงพระภุมิเจ้าที่ บวงสรวงเทพ ยกเสาเอก บายศรีสู่ขวัญ พิธีขอขมา กรรม ล้างอาถรรณพ์ที่ดิน บวงสรวงกองละคร บวงสรวงประจำปี ตั้งศาลพระพิฆเนศ รับถอนศาล พระภูมิเจ้าที พระพรหม ดูสถานที่ประกอบการ โรงงาน หน่วยงาน ดูฮวงจุ้ย ให้คำปรึกษา สิ่งที่ติดขัด หรือสงสัย วางตำแหน่งมงคล เสริมดวงตาม ธาตุ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ด้วยพิธีสาย สยามโดยตรงและ ฮินดูโบราณ ประกอบพิธี บูชาแม่พระธรณี พระสยามเทวาธิราช ท้าวมหาราชทั้ง 4 พระหลักเมือง องค์มหาเทพ พระพิฆเนศวร ติดต่อ คุณ สตรีรัตน์ ประสานงาน โทร. 099-1657-446 Idline: cp289 กฤษณะพราหมณ์ 062-928-9199 idline: 78954519

ติดตามชมผลงานของกฤษระพราหมณ์ สำหรับพิธีการบวงสรวง ตั้งศาล งานมงคล ได้ใน facebook กฤษณะพราหม์ รับตั้งศาลดูฮวงจุ้ย.

รับตั้งศาลพระภูมิ พระพรหม เจ้าที่ ลงเสาเอก ดูฮวงจุ้ย รับจัดพิธีมงคลทุกชนิด

รับจัดพิธี ตั้งศาล พิธีวางศิลาฤกษ์ เปิดหน้าดิน ยกเสาเอกเสาโท บวงสรวง กองละคร บวงสรวงพญานาค บวงสรวงเปิดบริษัท บวงสรวง ถอนศาลเก่า บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เป็นความเชื่อของชาวไทยมาช้านาน
อาจารย์กฤษณะ ภัทรสิริทรัพย์ Id Line : cp 289หรือโทร. 062-928-9199 กฤษณะพราหมณ์

กฤษณะพราหม์ รับตั้งศาลดูฮวงจุ้ย

รับตั้งศาลพระภูมิ พระพรหม เจ้าที่ ลงเสาเอก ดูฮวงจุ้ย รับจัดพิธีมงคลทุกชนิด

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมากฤษณะพราหมณ์

พราหมณ์ เป็นบทบาทและหน้าที่กระทำพิธีด้วยหลักการ และ ประกาศโองการ สวดบทพระเวท และ ทำการประกอบพิธี ทุกขั้นตอน ให้ถูกต้อง และ เหมาะสมกับการพิธี แต่ละพิธี ทำหน้าที่ สวดอ้อนวอน อัญเชิญ เทพดา และสิ่งศักดิ์ ที่เกี่ยวเนือง เชิญ เสด็จมารับ เครื่องบูชา และ ประธานพรให้สำเหร็จ ในแต่ละพิธี ด้วยมีขั้นตอนแตกต่างกัน ไป
ส่วนคุณสมบัติ ในการเป็นพราหมณ์นั้น มีหลากหลายข้อด้วยกับ แต่ที่สำคัญ และ แตกต่างจากอาจารย์ และหมอ ทั้วไป คือ องค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอด และได้เล่าเรียนมา และ ต้องเข้าใจ ลงลึกถึง ปฐมเหตุ และแต่ละพิธี และตำนาน ซึ่งความรู้ตรงนี้ ผู้ที่ไม่ได้เรียนมาหรือ ได้รับการถ่ายถอดจะไม่เข้าใจ จึ่งทำพิธีตามตำราสืบ ๆ กันมา ซึ่งจะไม่เข้าใจเหตุผล จึงทำให้ หลายครั้งขึ้นตอน จะผิดเพี้ยน กันเสีย และ ต้องได้รับการประสิทธิ์ จากพราหมณ์ ผู้มีประกาศิต ผู้เป็นผู้ใหญ่ และ มีความสักดิ์สิทธิ์ นั้นคือ ครู นี้เอง จึงจะสามารถที่จะล้างหรือแก้ อารรณ์ ต่าง ๆ ได้ มิฉะนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าพิธี จะได้รับอาถรรถน์เสียเอง เพราะไม่มี องค์ครูพราหมณ์คุ้ม เพราะพราหมณ์ ไม่เหมือน พระมุณี พรือ พระมหาฤษณี ที่ได้ชาญ ต้องปฏิบัติ จนรู้และเห็นอดีต-ปัจจุบัน และ อนาคต เดินหน้าถอย หลังได้หลายสิบชาติ ซึ่งพระมุณีเหลานี้ ปัจจุบัน ก็ไม่มีประกอบพิธีกรรม ต้องบำเพ็ญอย่างเดียว ฉะนั้น หมอหรืออาจารย์ทั่วไป ก็จะอัญเชิญ พระพรหม หรือ พระมหาเทพได้ แต่หมอหรืออาจารย์ท่านเชิญ พระภูมิ เจ้าที่ หรือ บวงสรวงใหว้ครูได้เป็นปกติ 

ผมกฤษณะ ได้ บวชพราหมณ์ เมืองไทย และได้ไปทำพิธี เปิดที่พารานาสี ที่วัดกาสีศิวะนาถ เป็นสถานที่ศักดิ์อันดับ 1 ของอินเดีย ที่พระศิวะ และ มหาเทพทุกพระองค์ สถิต และเป็นสถานศึกษา ทางศาสนาฮินดู ใกล้แม่น้ำ คงคา ผมเกิดที่เมืองไทย เป็นคนไทย 100% แต่เดินทางไป ประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาพระธรรม และ ปฏิบัติธรรม และเดินทางไปศึกษา และ ได้ความรู้เกียวกับ พิธีกรรมและศาสนาพราหมณ์ ฮินดู รวมแล้วกว่า 9 ครั้ง และ เดินทางไปเนปาล ถึงแคว้นกาดมันดุ รวมถึงสังเวชนียสถาน เกิน 2 ครั้ง ครบ และได้ศึกษา และได้เรียนรู้จากครูพระ หลวงปู่ โปราณ วัดป่าแดนนาบุญ อยู่หลายปี พร้อมทั้งได้ตำรา ดูดวงโปราณ เล่มใหญ่ ของหลงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อีกทั้ง ตำราตั้งศาล พร้อมครูพระอีกหลายคณาจารย์ ปัจจุบันได้ทำหน้าที่ บวงสราง ตั้งศาล และ แก้ฮวงจุ้ย ปรับฮวงจุ้ย แนะนำ แก้กรรม ปรับธาตุ แนะเรื่องธุรกิจการงาน ผมบวงสรวงใหว้ครู ในวันสำคัญ ของประเทศทุกปี ปีละ 6 ครั้ง ตอบแทนพระคุณ

ติดต่อสอบถามติดต่องาน

ติดต่อ บวงสรวงตั้งศาล

062-928-9199

1mongkol2@mail.com

จันทร์ - เสาร์: 8:00-17:00
อาทิตย์: หยุด

6/65 ซ.เจริญทรัพย์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

©TELEPHONE: 062-928-9199 ,099-165-7446

Designed with Mobirise - Find out