ราคาของชุด ตุ๋กตาและเครื่องตั้งศาล เป็นราคากลาง ๆ ขึ้นอยู่กับขนาดของศาล ทางเราจะเสนอราคา ตามความเหมาะสมกับ ขนาดของศาล โปรดสอบถามรายละเอียดและ แจ้ง รหัสของศาลที่ต้องการ หรือขนาดของศาลที่ใช้จริง ตามเบอร์โทรที่ติดต่อ หรือ แวะเข้าไปชมได้ที่ ร้านปิยะชัยมงคล กลางซอยมังกร ถ. เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ นะคะ

ตายายจิ๋ว

ราคา 80.00 บาท

เจว็ด

ราคา 99.00 บาท

ตายายเล็กโอบ

ราคา 200.00 บาท

ตายายโอบกลาง

ราคา 295.00 บาท

ตายายกลาง A

ราคา 320.00 บาท

ตายายใหญ่ A

ราคา 550.00 บาท

ตายายท่านขุนA

ราคา 650.00 บาท

ละครรำ A

ราคา 159.00 บาท

ละครรำ B

ราคา 79.00 บาท

ฉัตรเงินฉัตรทอง

ราคา 159.00 บาท

ชุดมงคล

ราคา 700.00 บาท

ชุดแจกัน

ราคา 200.00 บาท

กระถางธูป

ราคา 200.00 บาท