แสดง 1 - 20 จาก 279
SP01

ศาลพระภูมิ ทรงโบสถ์เล็ก

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿3,900.00

รายละเอียด

จานกว้าง 45x 50 cm ฐานล่าง 36x36 cm
SP02

ศาลพระภูมิ เสามังกรคู่

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿4,900.00

รายละเอียด

จานกว้าง 69x 69 cm ฐานล่าง 36x36 cm ความสูง 240 cm
SP02-1

ศาลพระภูมิ เสามังกรคู่

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿4,900.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิ เสามังกรคู่ จานกว้าง 69x 69 cm ฐานล่าง 36x36 cm ความสูง 240 cm
SP02-2

ศาลพระภูมิ เสามังกรคู่+แท่นไหว้

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿6,500.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิ เสามังกรคู่+แท่นไหว้จานรองศาล 69x69 ซม.
SP03

ศาลพระภูมิ มังกรตัวเดียว

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿8,900.00

รายละเอียด

จานกว้าง 76x76 cm ความสูง 240 cm
SP03-1

ศาลพระภูมิ มังกรตัวเดียว

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿8,900.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิ มังกรตัวเดียว จานกว้าง 76x76 cm ความสูง 240 cm
SP03-2

ศาลพระภูมิ เสามาลัย

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿8,900.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิ เสามาลัย ศาล 76x76 ซม
SP03-3 ศาลพระภูมิ มังกรตัวเดียว+แท่นไหว้

ศาลพระภูมิ มังกรตัวเดียว

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿10,500.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิ มังกรตัวเดียว+แท่นไหว้ จานรองศาล 76x76 ซม
SP04A

ศาลพระภูมิ เทวากลาง

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿12,990.00

รายละเอียด

จานกว้าง 85-90 cm ความสูง 240 cm
SP04B

ศาลพระภูมิ เสามังกรกลาง

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿15,900.00

รายละเอียด

จานกว้าง 85-90 cm ความสูง 240 cm
SP04C

ศาลพระภูมิ เสามังกรกลาง

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿15,900.00

รายละเอียด

จานกว้าง 85-90 cm ความสูง 240 cm
SP05A

ศาลพระภูมิวิมานใหญ่ เสาเทวา/มังกร

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿16,500.00

รายละเอียด

จานกว้าง 90-100 cm ความสูง 240 cm
SP05B

ศาลพระภูมิ เสามังกร

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿16,500.00

รายละเอียด

จานกว้าง 90-100 cm ความสูง 240 cm
SP05C

ศาลพระภูมิยอดพระปราง เสาช้างสามเศียร

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿16,500.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิยอดพระปราง เสาช้างสามเศียร จาน 100x100
SP05C-1

ศาลพระภูมิยอดพระปราง เสาช้างสามเศียร

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿16,500.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิยอดพระปราง เสาช้างสามเศียร (165 จาน 100x100
SP05C-2

ศาลพระภูมิยอดพระปราง เสาช้างสามเศียร

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿16,500.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิยอดพระปราง เสาช้างสามเศียร จาน 100x100 (165
SP05D

ศาลพระภูมิ เสามังกร พร้อมแท่นไหว้

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿16,500.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิ เสามังกร พร้อมแท่นไหว้ (165 จานกว้าง 90-100 cm ความสูง 240 cm
SP05E

ศาลพระภูมิ เสามังกร พร้อมแท่นไหว้

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿16,500.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิ เสามังกร จาน 90-100 พร้อมแท่นไหว้/165
SP06

ศาลพระภูมิ เสาเทวา หรือมังกร ยอดพระปราง

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿16,500.00

รายละเอียด

จานกว้าง 90-100 cm ความสูง 240 cm
SP07

ศาลพระภูมิทรงพระปรางเสาลายมังกร

รหัส ศาลพระภูมิ
ราคา ฿20,000.00

รายละเอียด

ศาลพระภูมิทรงพระปรางเสาลายมังกร จาน 100 (20